Cái Gì? Hắn Có Sở Thích XX!

Thể loại: Đam mỹ, dụ thụ, nhược công cường thụ, điền văn, ấm áp, HE
Edit: Peasias

Luyên Nho là một người bình thường cũng có một công việc viên chức nhỏ bình thường.
Hắn không phải người nghiện thuốc, cũng không xem rượu như mạng sống của bản thân càng không có sở thích bất lương nào.
Nhưng hắn lại giống như một vật lạ có ...Luyến nhũ tình kết!!
(Xem thêm)
Chuyện hay