Cỏ Dại

Thể loại: Cung đấu, ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt
Editor: minjay1608
Fix: NirvanaPhoenix
Designer: nyan_neko

Cuộc sống trãi qua nhiều thăng trầm đã luyện cho Hàm Quang một bản lĩnh hơn người nhìn thấu sự đợi, tay cầm chén rượu uống 
cười sang sảng rạng ngời chói lóa : “Nếu sau này ta chết, hãy chôn xác ta trong rừng mai. Khi gió xuân sang năm thổi đến, ta muốn nở nhành hoa đầu tiên.”
(Xem thêm)
Chuyện hay