Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Giới thiệu Truyện

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu kể về một chuyên gia chế súng lậu, bị tử hình quay về quá khứ và xuyên không đến một thế giới khác trở thành tướng hải quân và lãnh chúa...- Truyện thuộc thể loại lịch sử quân sự, nhưng về mảng Sắc thì hết chỗ chê, có thể liệt vào dạng sắc hiệp! Nhân vật chính có rất nhiều tình nhân và vợ... ^^

Giới thiệu của Dịch giả

- Khi dịch truyện này tại hạ tâm đắc nhất câu này của tiền nhân "Nhất tướng công thành vạn cốt khô". Trong bản dịch chắc chắn còn nhiều sai sót các bằng hữu xin bớt chút thời gian chỉ giáo tại hạ xin rửa tai lắng nghe.

- Tags: giang son nhu thu da kieu prc

 

(Nguồn: Sưu Tầm)

(Xem thêm)
Chuyện hay