• Hợp Tô Y Tiên
  • Tác giả: Bạch Chỉ Nhất Tương
  • Trạng thái: Loading...
  • Thể loại: Đô Thị

Hợp Tô Y Tiên

Dịch: trungttnd

So y thuật? Thần y bị bệnh cũng đều nhờ ta chữa!

So chỗ dựa? Các nguyên thủ quốc gia đều kính ta như ông trời!

Cái gì? Ngươi lại muốn so nữ nhân? Nhìn mỹ nữ nhu tình như nước bên cạnh, Đường Vũ đau đầu nói rằng: "Cô nương à, ta chỉ muốn làm một nam tử tuấn tú thầm lặng mà thôi, tại sao lại sinh lòng ái mộ với ta cơ chứ..."
(Xem thêm)
Chuyện hay