Huyết Tộc Vampire

Chuyển ver: MeoBjenThaj.
Thể loại: vampire, đam mỹ, hiện đại, boy love,....
Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên...

Giới thiệu:

Thế giới Vampire là thế giới ra sao? Ở đó có tồn tại tình yêu hay không? Bạn có nghĩ mình đang sống cùng Vampire hay chính bạn là Vampire không? Nếu chuyện đó là sự thật bạn sẽ làm như thế nào, xử trí ra sao? Cùng nhân vật chính của câu chuyện trải qua việc này nhé!
(Xem thêm)
Chuyện hay