Nuôi Dưỡng Vua Mạt Thế

Thể loại: Mạt thế, nữ phụ, hiện đại

Cô bất ngờ xuyên qua một cuốn tiểu thuyết mạt thế, càng ngoài ý muốn hơn lại làm một bà cô nữ phụ vận mệnh vô cùng bi thảm.

Tại sao lại là bà cô? Bởi vì nữ phụ trong truyện chính là trâu già gặp cỏ non yêu nam chính thua xa tuổi mình.

Trần Tiểu Lam thực sự khóc không ra nước mắt, quyết định vực dậy nam chính phá tan mạt thế.

Nhưng mà sống trong mạt thế không có dị năng thì làm được gì? Ngay cả khoai lang, cơm thiu còn không có mà ăn. Ờ vậy cô đi cướp không gian dị năng của nữ chính, cô gái ấy là con ruột của mụ tác giả tức thì trên trời sẽ rớt xuống thêm cho cô ta một cái không gian nữa.

Trong mắt người ta nữ chính làm chuyện ác cũng xem như vì đại cuộc, cô là nữ phụ làm ác một cái cũng là dĩ nhiên! Nhưng cái gì đang xảy ra đây? Sao tự dưng từ đâu xuất hiện một thằng nhỏ, bản thân làm màu cứu vớt nuôi dưỡng nó làm gì? Bất ngờ hơn nó còn là nam chính cứu rỗi mạt thế...
(Xem thêm)
Chuyện hay