Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Thể loại: Khoa huyễn mạt thế, dị năng, NP...

Mạt thế phủ xuống, biến con người từ kẻ săn đuổi trở thành con mồi bị săn đuổi, nằm cuối cùng trong chuỗi thức ăn, sống hèn mọn ti tiện.

Các ngươi có cảm giác gì?

Đau khổ?

Tuyệt vọng?

Riêng ta, ta lại thấy đây mới chính là thiên đường mà ta muốn. Một thế giới ăn thịt người, kẻ mạnh làm vua, là địa ngục nhưng lại hệt như thiên đường...

Hoảng sợ sao? Ta sẽ tận hưởng thiên đường này, đem tất cả các ngươi dẫm nát dưới chân, các ngươi chỉ còn cách nhìn ta mà ngưỡng mộ.

Thu huyết tinh zombie vào hậu cung, người đứng đầu nhân loại là kẻ rót nước bưng trà, kẻ có dị năng đang ngoe nguẩy cái đuôi sau ta đây, điên cuồng giết người như nghóe không phải cũng đang ru ta ngủ sao? Thế giới này ta là người thống trị a!
(Xem thêm)
Chuyện hay