Vô Hạn Tương Lai

Một mảnh Phong Thần bảng tàn phiến gợi ra hàng nghìn hàng vạn câu chuyện, tin tức về tương lai, chân tướng hiện thực, thay đổi sự thật, cải biến tương lai, còn có thể tiến hóa, tăng cường cho mình điểm nhân quả, đem mọi người tin tưởng lẫn nhau, mâu thuẫn va chạm nhau thì cái gì mới gọi là chân tướng? Cái gì mới là tương lại hiện thực của chính mình? 

Đô thị trí tuệ chiến đấu, các loại cường hóa thuộc tính va chạm, không ngừng giữ niềm tin, mỗi người đều có một quá khứ, hết thảy hết thảy, đều ở tương lai! 

- Vô hạn lưu, tiếp theo sau bộ Vô Hạn Khủng Bố bộ hai, Vô Hạn Tương Lai!

 

(Nguồn: ST)

(Xem thêm)
Chuyện hay